ESIF Financijski Instrumenti

EU ESIF HAMAG BICRO

Kofer točka d.o.o. – Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

Kofer.

Kontakt

Kontakt

Instagram

#koferitočka

Instagram